woensdag 11 juni 2008

The Colbert Report: Pat Buchanan

Pat Buchanan wordt geïnterviewd door Stephen Colbert over zijn laatste boek, Churchill, Hitler, and "The Unnecessary War": How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World.


En wat tegengewicht van Geoffrey Wheatcroft in de New York Review of Books: Churchill and His Myths.